reception-sign

Safehotels Certifiering enligt The Global Hotel Security Standard© går till på följande vis;

1: Certification Guidelines och The Global Hotel Security Standard©  skickas till hotellet
2: Datum är överenskommet när certifieringsbesöket ska göras
3: Hotellet förbereder besöket med hjälp av Safehotels Guidelines
4: Besök med genomgång av dokument, larmtester, fysisk genomgång av hotellet, intervjuer
5: Certifieringsnivå blir uträknad enligt Safehotels Global Hotel Security Standards poängsystem
6: Rapport med åtgärdslista förmedlas till hotellet
7: Eventuella åtgärder genomförs
8: Certifieringsnivå bestäms
9: Hotellen får verktyg för marknadskommunikation
9.: Länkar etableras coh kommunikation mot marknaden startar med exponering på www.safehotels.com bland annat
10: Anläggningens säkerhetsarbete gås igenom varje år.