Utvalda Fördelar för hotell & mötesanläggningar

  • Certifieringen förenklar kommunikationen till kund
  • Hotellet får en kvalitetsmärkning av sitt säkerhetsarbete
  • Anläggningen blir tryggare för gästen
  • Kvalitetssäkring av agna säkerhetsarbetet förenklas.
  • Tredjepartscertifiering ger ökad trovärdighet när det gäller det egna säkerhetsarbetet..
  • En hotellgrupp får ett starkt managementverktyg så att en konsekvent nivå kan hållas på alla hotell.
  • En oberoende tredjepartscertfiering ökar säkerhetsmedvetandet hos all personal
  • Certifierade hotell exponeras mot reseindustrin via Safehotels kanaler
  • Kostnader för incidenter går ner då färre incidenter inträffar.
  • Kostnad per incident går nerd å de tas om hand på ett bättre sätt då det finns Klara riktlinjer
reception-sign-2